Międzynarodowy Dzień Dziewcząt

11 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dziewcząt, coroczne święto ustanowione w 2011 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Jego celem jest przybliżenie społeczeństwu szczególnych wyzwań, przed jakimi stoją dziewczynki na całym świecie. Działania i wydarzenia związane z tym dniem organizują m.in. UNFPA, UNICEF i  UN Women. (źródło:  https://pl.wikipedia.org)

Uwaga! Konkurs "Wirtualna lekcja"

Konkurs adresowany jest do nauczycieli bibliotekarzy bibliotek szkolnych i pedagogicznych województwa wielkopolskiego. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu scenariusza wirtualnej lekcji bibliotecznej dla uczniów szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest samodzielne wykonanie pracy oraz złożenie w terminie do 15 października 2020 roku (decyduje data stempla pocztowego) pracy konkursowej w wersji papierowej z linkiem do prezentacji lekcji w Internecie wraz z Kartą uczestnika. Zachęcamy do udziału!